Hội Thi Văn Học - Học Văn năm 2021-2022 

Tiểu phẩm: Sống Chết Mặc Bây - trường THCS Nguyễn Du - Bắc Trà My