GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thị trấn Trà My - huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam

Email:  thunghue@gmail.com

Điện thoại: 0935634059

         Trường THCS Nguyễn Du được thành lập từ năm 2006 do thầy Lê Minh Hiệp làm hiệu trưởng. Năm 2013, chủ tịch huyện ký quyết định điều động Thầy Nguyễn Tấn Công về nhận công tác và giữ chức vụ hiệu trưởng Trường. Thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, năm học 2014-2015 Cô Nguyễn Thị Thu được điều động về làm Hiệu trưởng nhà trường thay cho Thầy Nguyễn Tấn Công. Năm học 2015 - 2016, Cô Trần Hằng Minh - Phó hiệu trưởng nhà trường nghỉ hưu theo chế độ. Cô Đỗ Thị Hoài Thương - Giáo viên trường THCS 19.8 - được điều động về làm Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du từ tháng 9 năm 2015 theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn. Với sự phát triển ổn định của nhà trường, nhằm hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện đồng thời thực hiện sứ mạng bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và đất nước. Được sự quan tâm của phụ huynh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, đầu năm 2016, nhà trường phối hợp với ban phân hội phụ huynh đã đầu tư mua thêm thiết bị và đồ dùng dạy học được trang bị hiện đại. Mười một năm, một quãng thời gian chưa dài so với sự phát triển của các trường THCS khác trên địa bàn, nhưng cũng đủ để trường THCS Nguyễn Du khẳng định được vị trí của mình. Nhiều thách thức đang đón đợi nhưng dù có khó khăn đến mấy Thầy và Trò trường THCS Nguyễn Du quyết tâm thực hiện tốt sứ mạng đã được Ngành và địa phương giao phó.